บริการสร้าง LINE Official Account

'soeasyweb บริการสร้าง LINE Official Account

บริการสร้าง LINE Official Account

บริการสร้าง LINE Official Account(LINE OA) ขั้นพื้นฐาน

  • ตั้งค่าชื่อบัญชี (Display Name), อีเมล์ และหมวดหมู่ธุรกิจ
  • LINE OA จะได้รับ ID แบบอักษรสุ่มผสมตัวเลข หากลูกค้าอยากได้ชื่อที่ตรงกับชื่อร้าน หรือ ชื่อบริษัท ต้อง สมัคร Premium ID โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี

บริการสร้าง LINE Official Account